Toiminta

Tulostettava sivuSend by email

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminta

Taustaa

Tunturi-Lapin kunnat käynnistivät neuvottelut yhteistyöhön liittyvän projektin käynnistämisestä syksyllä 1990. Yhteistyöprojekti käynnistyi syyskuun 1991 alussa. Organisaation muodostivat ohjausryhmä, jossa oli edustettuna kuntien korkein luottamushenkilöjohto, kunnanjohtajat ja alueella toimivat sidosryhmät. Asioita valmistelevan työvaliokunnan muodostivat kunnanjohtajat. Projektilla oli yksi päätoiminen työntekijä. Yhteistyötä hoidettiin lokakuuhun 1999 saakka projektiluonteisena.

Lokakuussa 1999 Tunturi-Lapin kunnat perustivat Tunturi-Lapin Kehitys ry:n jatkamaan kuntien seutukunnallista yhteistyötä. Nykyisen organisaation muodostavat 12 hengen luottamushenkilöistä koostuva valtuuskunta ja 9 hengen hallitus. Hallitukseen kuuluu jokaisesta kunnasta kunnanjohtaja, luottamushenkilö sekä yriyksen edustaja.

Toimintamalli

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tunturi-Lapin seutukunnan elinvoimaisuutta sekä elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten kehittämistä. Yhdistys toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden kehittäjäorgnisaatioiden, yritysten, järjestöjen, viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa tavoitteisiin päästäkseen. 

Tunturi-Lapin kehitys toimii äänitorvena seutukunnan yhteisten asioiden edistämisessä. Yhdistys hallinnoi erityyppisiä seutukunnan yhteisiä hankkeita, ajaa yhteisiä asioita ja on monissa hankkeissa yhteistyökumppanina.  Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kolarin kunnantalolla. Toimintaa yhdistyksellä on kaikissa kunnissa